Identidade Corporativa da Fundación Exponav

Manual de identidade corporativa da Fundación Exponav

Simboloxía

Isotipo

Utilizaremos este isotipo como imaxe representativa da Fundación Exponav, así como das organizacións derivadas da mesma: o Museo da Construción Naval, a sala de exposicións Carlos III e a asociación de amigos do museo.

Desta forma dotaremos a toda a organización dunha imaxe unida e forte, fácil de recoñecer e identificar para os visitantes.

Agora definiremos os isologotipos oficiais para cada unha das seccións da fundación.

Isologotipos Exponav

Isologotipo cadrado

Utilizarémolo en tarxetas de visita, carteis pequenos, fichas de elementos expostos, vídeos e publicidade.

Isologotipo horizontal

Utilizado en sinaturas de correo electrónico e documentos internos

Isologotipo horizontal completo

Utilizarémolo en documentos externos, publicidade e merchandising.

Icona de perfil

Utilizarémolo na ficha de Google Maps da Fundación Exponav, así como noutras redes sociais nas que o perfil fixer referencia á Fundación.

Isologotipos Museo da Construción Naval

Isologotipo cadrado

Utilizarémolo en carteis pequenos, vídeos e publicidade.

Isologotipo horizontal

Utilizado nas cabeceiras dos documentos relacionados co Museo da Construción Naval, carteis e publicidade.

Icona de perfil

Utilizarémola na ficha de Google do Museo da Construción Naval, así como nos perfís de redes sociais referentes ao Museo da Construción Naval como os de Facebook, Instagram e Twitter.

Isologotipos alternativos

Para adhesivos, publicidade e outros usos.

Cor corporativa

Tipografías corporativas

Tipografía corporativa principal
Tipografía corporativa alternativa

Mascota

A nosa mascota, o Cormonav azul, é o representante do Club Cormonav. Utilizarémolo na documentación referente aos obradoiros infantís, así como en elementos de merchandising e publicidade vencellados cos mesmos.

O Cormonav azul