“DEPARTAMENTOS” e “TÍTULOS” profesionais da “MARIÑA MERCANTE”

Entrevista Cope + Galicia do 25/05/22 ás 13:10h: Recentemente, o RD 269/2022, do 12 de abril, veu a regular os actuais títulos profesionais e de competencia da Mariña Mercante. Este decreto divide os títulos en tres secciones: departamento de ponte e cuberta, departamento de máquinas, e departamento de radioelectrónica e radiocomunicacións. Como novidade, no departamento de máquinas regúlase o título de Oficial Electrotécnico da Mariña Mercante, que nace #ante a importancia que adquiriu nos últimos anos a electricidade nos buques,...