Fundación Exponav

Exponav » Fundación Exponav

A Fundación Exponav

A Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas, Exponav, é unha Fundación de carácter privado, sen ánimo de lucro, inscrita en decembro de 2004 no Rexistro de Fundacións do Estado, que ten como misión ofrecer comprensión e coñecemento do noso pasado naval á sociedade, a industria e a comunidade científica, contando a historia da construción naval desde o século XVIII ata os nosos días.

En primeiro lugar, a Fundación Exponav, Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas, nace no ano 1995 baixo o patrocinio da Armada, na figura do Almirante Xefe do Estado Maior (AJEMA), e do Presidente da Asociación de Enxeñeiros Navais de España (AINE). Para desenvolver a idea inicial desta institución creouse un Comité Técnico que a foi desenvolvendo,  reunindo os materiais que máis adiante constituirían a base expositiva do actual Museo da Construción Naval, así como o abundante Fondo Bibliográfico.

Máis adiante, en 2004, deuse forma xurídica a esta Fundación coa redacción dos seus estatutos e o estabelecemento do Padroado e a súa composición de Padróns tanto electivos como natos por razón do seu cargo. Así tiveron cabida institucións tan esenciais para o funcionamento da Fundación como a Xunta de Galicia, o Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña, a Universidade da Coruña, a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, a máxima autoridade da Armada en Ferrol, actualmente o Almirante Xefe do Arsenal de Ferrol, a empresa Navantia, así como outras institucións como o Instituto de Ingeniería de España, a Fundación INNOVAMAR, etc. É máis, na ligazón de Composición do Padroado pódese ver a composición actual do Padroado que rexe e vixía o funcionamento da institución.

Sen dúbida, as doazóns e cesións foron a principal fonte de entrada de material; doazóns tanto de institucións como de outras Fundacións e de particulares. En calquera caso, é de especial importancia mencionar as innúmeras cesións temporais da Armada, Navantia e as de gran cantidade de particulares que doan os seus obxectos máis preciados, coa única condición de seren afíns ao noso obxecto: 

Reunir, expor e conservar o patrimonio técnico, ornamental e documental relativo á construción naval e ao sector marítimo de España, relacionado coa Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol e mostras temporais ou itinerantes que teñan lugar dentro do territorio español. Propiciar actividades complementarias relacionadas co mar e a construción naval, como recopilación e mostras de fotografía e pintura, obradoiros de restauración de fondos, habilitación de salas de conferencias permanentes e temporais, exposicións, etc.

Vistas de la Fundación Exponav desde las oficinas de la segunda planta del interior del Museo de la Construcción Naval
Vistas da Fundación Exponav desde o interior do Museo da Construción Naval

Estatutos da Fundación

Enlace a los Estatutos de la Fundación Exponav
Estatutos da Fundación Exponav

Padroado

A Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas, tamén coñecida como Fundación Exponav, ten a súa base formal na reunión dos Patróns, á que denominamos Padroado. O Padroado está formado por unha serie de Patróns que o son por razón do seu cargo, os Patróns Natos, un total de 12 persoas.

O Padroado está presidido polo Almirante Xefe do Estado Maior da Armada e conta con tres Vicepresidentes: O Presidente da Xunta de Galicia, o Alcalde de Ferrol e o Presidente da Asociación de Enxeñeiros Navais de España. O órgano de xestión do Padroado está constituído polo Xerente, o Secretario e o Vicesecretario, nomeados polo Padroado.

O Padroado tamén está composto polos Patróns Electivos, persoas que polo seu cargo ou o seu ascendente achegan un gran valor á Fundación.

Con todo, a base operativa fórmana os profesionais que traballan na Fundación e os colaboradores que achegaron e seguen achegando, non só os seus coñecementos, senón tamén o seu amor pola construción naval e a súa contorna.

A Fundación é soportada polas subvencións de diversas institucións, entre as que destacan a Armada, a Deputación da Coruña, o Concello de Ferrol e a Xunta de Galicia. A Universidade da Coruña mantén a súa presenza mediante convenios que permiten a contratación de bolseiros.

Composición do Padroado

Padróns natos

Presidente, Almirante Xefe do Estado Maior da Armada

Vicepresidente 1º , Presidente da Xunta de Galicia

Vicepresidente 2º, Alcalde de Ferrol

Vicepresidente 3º, Presidente de AINE

Presidente da Deputación da Coruña

Vicerrectora da UDC (Campus de Ferrol)

Conselleiro de Industria da Xunta de Galicia

Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia

Concelleiro de Cultura do Concello de Ferrol

Presidente de Navantia

Director do Museo Naval

Presidente do IIE

Padróns electivos

Almirante Xefe do Arsenal de Ferrol

Director do Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

Presidente da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao

Xefe da Inspección de Construciones do Arsenal de Ferrol

Xerente de la Fundación

Concello de Narón

Windar Renovables

Reganosa

ERSHIP Grupo

Bureau Veritas

Lloyd’s

Pérez Torres Marítima

COFER

Aclunaga

Marítima Consiflet

Gauzón Ibérica

Ghenova

Fernández Jove

Logos e ligazóns dos padróns

Enlace al Convenio entre la Fundación Exponav y la Deputación da Coruña
Enlace al Convenio de Integración de la Biblioteca en la red de Galicia
Concello de Ferrol logo
Concello de Narón logo horizontal
Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao logo
Windar renovables logo
Logo de la Universidad de A Coruña
Logo horizontal de Navantia
Reganosa S.A. logo
Ership Grupo logo
Pérez Torres Marítima Logo
Cofer logo
Bureau Veritas logo
Lloyd's Register logo
Ghenova Ingeniería S.L. logo

Empresas benefactoras

Gabadi S.L. logo